Triggers

Uit Visitor Insights
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie

Een trigger is een mechanisme, dat een proces in gang zet. De trigger ontstaat als er in een ander proces aan een vastgestelde voorwaarde wordt voldaan, zoals het overschrijden van een grenswaarde.

Een goede Nederlandse vertaling voor het woord trigger is er niet. Het woord trigger is ontleend aan het Engels. Het woord wordt nu in bredere zin toegepast, ook als werkwoordsvorm: triggeren (in gang zetten, uitlokken, opwekken). In het Nederlands wordt het woord in sommige gevallen gebruikt voor de vastgestelde voorwaarde in de betekenis van "grenswaarde". Ook wordt het gebruikt in de betekenis van "aanleiding": de druppel die de emmer doet overlopen.

Gebruik binnen het systeem

Triggers vormen het hart van het systeem. Ze zorgen er voor dat bezoekers bij hun bezoek geautomatiseerde trigger-acties binnen het systeem in gang kunnen zetten. Daarbij is het mogelijk om een groot aantal eigenschappen van de bezoeker, het huidige bezoek, koppelingen en andere trigger-expressies te kunnen filteren.

Bij oplevering aan de contractant zijn standaard twee (2) triggers gedefinieerd:

Triggers.png
Nieuwe Hot-Lead!
Wanneer een wederkerende geïdentificeerde bezoeker tijdens het tweede bezoek een tweede pagina-impressies doet.
Nieuwe Lead!
Wanneer een geïdentificeerde bezoeker tijdens zijn eerste bezoek een tweede pagina-impressies doet.

Uiteraard zijn de voorwaarden van deze standaard-triggers aan te passen aan uw eigen definities.

Nieuwe Triggers

Wanneer u een nieuwe trigger opvoert dient u deze te labelen en een of meerdere expressiegroepen te vormen waarin u de trigger-expressies opgeeft. Vervolgens kiest u een of meerdere trigger-acties. New trigger.png