Bedrijf

Uit Visitor Insights
Ga naar: navigatie, zoeken

Een bedrijf is een bij de Kamers van Koophandel[1] ingeschreven organisatie van arbeid en kapitaal. Dit kunnen zowel organisaties met, als zonder winstoogmerk zijn.

 • Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zijn onder meer:
  • eenmanszaak (ez)
  • maatschap (mts)
  • vennootschap onder firma (vof)
  • commanditaire vennootschap (cv)
 • Met rechtspersoonlijkheid kent Nederland de volgende rechtsvormen
  • besloten vennootschap (bv)
  • naamloze vennootschap (nv)
  • vereniging
  • stichting
  • coöperatie
  • coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (ba)
  • coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (ua)
  • coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (wa)
  • onderlinge waarborgmaatschappij
  • kerkgenootschap